اطلاعیه
 فرم های جدید پیش ثبت نام متقاضان اشتغال در همین صفحه قرار گرفته است .
نکاتی در مورد پیش ثبت نام متقاضیان اشتغال
 
  1.  هر متقاضی اشتغال می تواند در هر لینک فقط یک بار ثبت نام نمایید
  2. متقاضی اشتغال می تواند به صورت غیر همزمان نیز در چند زمینه کاری ثبت نام نماید
  3. مهلت ویرایش ثبت نام 5 روز است
  4. پس از ثبت نام در صورت لزوم موسسه به افراد مورد نظر که ثبت نام خود را تکمیل کرده باشند تماس خواهد گرفت
  5. شماره پیگیری ثبت نامی خود را چاپ نمایید تا در صورت لزوم بتوانید اطلاعات خود را تغییر دهید
  6. در صورت فراموشی کد رهگیری ثبت نامی با دفتر مرکزی واحد امور اداری تماس گرفته شود - 06152427674
  7.  
متقاضیان خدمات
 
   انبارها
   تامین
  آزمایشگاه و کارگاه
 
 
متقاضیان تعمیرات
    تاسیسات
    برق
    ساختمان
آموزش ثبت نام در سامانه متقاضیان اشتغال
آموزش ثبت نام در سامانه متقاضیان اشتغال
متقاضیان آموزش