تماس با ما
نشانی: خوزستان ، بندرماهشهر ، شهرک بعثت ، منازل 82 واحدی بهار
 
 
  تلفن  : 06152424615                                                                                                                                                                                                           
   فکس : 06152426328                                     رایانامه: sanam.ecinpc@gmail.com
 

پشتیبانی بهسامان تدبیر

021-66953520

 پشتیبانی مبین نت

1575

پشتیبانی اینترنت ایرانیان 

06152344613

واتساپ پشتیبانی اینترنت ایرانیان

09306833682

پشتیبانی نرم افزاردستگاه پاسچر

09107599743