استعلام قیمت لوازم منزل (یخچال ، آبسردکن و غیره) 

افراد و یا شرکت های علاقه مند به شرکت در این مزایده نیاز است فایل زیر را دانلود و چاپ نموده و پس از تکمیل آن تحویل دفتر موسسه آموزشی فرهنگی غیردولتی پتروشیمی ماهشهر نمایند .

توجه : آخرین مهلت ارسال پاکت استعلام تکمیل و مهر شده تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 6 مرداد 1401 می باشد.

پس از پایان مهلت تعیین شده استعلام تحویل گرفته نمی شود.

جهت دانلود فایل استعلام قیمت استعلام قیمت لوازم منزل شامل یخچال ، آبسردکن و غیرهروی  [اطلاعات بیشترکلیک کنید.

نکته : درصوتی که تا کنون جهت شرکت در استعلام ها در سامانه اطلاعاتی مربوطه ثبت نام نکرده اید از این لینک وارد شده و ثبت نام نمایید.هر ( فروشگاه ، شرکت ، کارگاه ) فقط نیاز است یک بار ثبت نام و کد رهگیری ثبت نامی را دریافت نمایند.

تعميرات تابستاني ساختمان تعدادي از مدارس شهرك بعثت-گروه1 

 افراد و یا شرکت های علاقه مند به شرکت در این مزایده نیاز است فایل زیر را دانلود و چاپ نموده و پس از تکمیل آن تحویل دفتر موسسه آموزشی فرهنگی غیردولتی پتروشیمی ماهشهر نمایند .

 توجه : آخرین مهلت ارسال پاکت استعلام تکمیل و مهر شده تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 28خرداد1401 می باشد.

 پس از پایان مهلت تعیین شده استعلام تحویل گرفته نمی شود.

جهت دانلود فایل (تعميرات تابستاني ساختمان تعدادي از مدارس شهرك بعثت ) روی  [اطلاعات بیشتر] کلیک کنید.

استعلام قیمت دستمزد تعمیر انواع کولر به شرح ریز قیمت پیشنهادی
 افراد و یا شرکت های علاقه مند به شرکت در این مزایده نیاز است فایل زیر را دانلود و چاپ نموده و پس از تکمیل آن تحویل دفتر موسسه آموزشی فرهنگی غیردولتی پتروشیمی ماهشهر نمایند .
 توجه : آخرین مهلت ارسال پاکت استعلام تکمیل و مهر شده تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 13 تیر 1401 می باشد.
 پس از پایان مهلت تعیین شده استعلام تحویل گرفته نمی شود.
جهت دانلود فایل (استعلام قیمت دستمزد تعمیر انواع کولر به شرح ریز قیمت پیشنهادی ) روی  [اطلاعات بیشتر] کلیک کنید.
رنگ آميزي خطوط حياط، در و پنجره و ... مدارس مؤسسه  در ماهشهر و شهرك بعثت 

استعلام قیمت رنگ آميزي خطوط حياط، در و پنجره و ... مدارس مؤسسه مستقر در ماهشهر و شهرك بعثت بر اساس جمع كل فرم پيشنهاد قيمت

 افراد و یا شرکت های علاقه مند به شرکت در این مزایده نیاز است فایل زیر را دانلود و چاپ نموده و پس از تکمیل آن تحویل دفتر موسسه آموزشی فرهنگی غیردولتی پتروشیمی ماهشهر نمایند .

 توجه : آخرین مهلت ارسال پاکت استعلام تکمیل و مهر شده تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 3 مرداد 1401 می باشد.

 پس از پایان مهلت تعیین شده استعلام تحویل گرفته نمی شود.

جهت دانلود فایل (آميزي خطوط حياط، در و پنجره و ... مدارس مؤسسه) روی  [اطلاعات بیشتر] کلیک کنید.

استعلام عايق رطوبتي پشت بام سالن شهداي پتروشيمي
 افراد و یا شرکت های علاقه مند به شرکت در این مزایده نیاز است فایل زیر را دانلود و چاپ نموده و پس از تکمیل آن تحویل دفتر موسسه آموزشی فرهنگی غیردولتی پتروشیمی ماهشهر نمایند .
 توجه : آخرین مهلت ارسال پاکت استعلام تکمیل و مهر شده تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 26 اسفند 1400 می باشد.
 پس از پایان مهلت تعیین شده استعلام تحویل گرفته نمی شود.
جهت دانلود فایل مربوطه روی [استعلام عايق رطوبتي پشت بام سالن شهداي پتروشيمي.pdf] کلیک کنید.
 مزايده اجاره اماكن ورزشي نوبت دوم
 افراد و یا شرکت های علاقه مند به شرکت در این مزایده نیاز است فایل زیر را دانلود و چاپ نموده و پس از تکمیل آن تحویل دفتر موسسه آموزشی فرهنگی غیردولتی پتروشیمی ماهشهر نمایند .
 توجه : آخرین مهلت ارسال پاکت استعلام تکمیل و مهر شده تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 20 فروردین1401 می باشد.
 پس از پایان مهلت تعیین شده استعلام تحویل گرفته نمی شود.
جهت دانلود فایل مربوطه روی [اطلاعات بیشتر] کلیک کنید.
 استعلام عايق رطوبتي پشت بام سالن شهداي پتروشيمي نوبت دوم 
 افراد و یا شرکت های علاقه مند به شرکت در این مزایده نیاز است فایل زیر را دانلود و چاپ نموده و پس از تکمیل آن تحویل دفتر موسسه آموزشی فرهنگی غیردولتی پتروشیمی ماهشهر نمایند .
 توجه : آخرین مهلت ارسال پاکت استعلام تکمیل و مهر شده تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 20 فروردین1401 می باشد.
 پس از پایان مهلت تعیین شده استعلام تحویل گرفته نمی شود.
جهت دانلود فایل مربوطه روی [اطلاعات بیشتر] کلیک کنید.
 استعلام بازسازي سرويس بهداشتي مهديه نوبت سوم 
 افراد و یا شرکت های علاقه مند به شرکت در این مزایده نیاز است فایل زیر را دانلود و چاپ نموده و پس از تکمیل آن تحویل دفتر موسسه آموزشی فرهنگی غیردولتی پتروشیمی ماهشهر نمایند .
 توجه : آخرین مهلت ارسال پاکت استعلام تکمیل و مهر شده تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 20 فروردین1401 می باشد.
 پس از پایان مهلت تعیین شده استعلام تحویل گرفته نمی شود.
جهت دانلود فایل مربوطه روی [اطلاعات بیشتر] کلیک کنید.
استعلام قیمت ساخت کلاس در دبیرستان رضوان واقع در شهرک بعثت
 افراد و یا شرکت های علاقه مند به شرکت در این مزایده نیاز است فایل زیر را دانلود و چاپ نموده و پس از تکمیل آن تحویل دفتر موسسه آموزشی فرهنگی غیردولتی پتروشیمی ماهشهر نمایند .
 توجه : آخرین مهلت ارسال پاکت استعلام تکمیل و مهر شده تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 17 اردیبهشت سال 1401 می باشد.
 پس از پایان مهلت تعیین شده استعلام تحویل گرفته نمی شود.
جهت دانلود فایل مربوطه روی [اطلاعات بیشتر] کلیک کنید.
استعلام قیمت سرویس کولر مدارس و ناحیه صنعتی 
 افراد و یا شرکت های علاقه مند به شرکت در این مزایده نیاز است فایل زیر را دانلود و چاپ نموده و پس از تکمیل آن تحویل دفتر موسسه آموزشی فرهنگی غیردولتی پتروشیمی ماهشهر نمایند .
 توجه : آخرین مهلت ارسال پاکت استعلام تکمیل و مهر شده تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 4 خرداد1401 می باشد.
 پس از پایان مهلت تعیین شده استعلام تحویل گرفته نمی شود.
این استعلام قیمت ها به صورت جداگانه می باشند و هر فرد می تواند در یکی از آنها شرکت نماید
جهت دانلود فایل (استعلام قیمت سرویس کولر مدارس ناحیه صنعتی ) روی  [اطلاعات بیشتر] کلیک کنید.
جهت دانلود فایل (استعلام قیمت سرویس کولر مدارس شهرک بعثت ) روی  [اطلاعات بیشتر] کلیک کنید.