آگهی ثبت نام دانش آموزان 
 آگهی پیش ثبت نام دانش آموزان ورودی پیش دبستانی و پایه اول ابتدایی سال تحصیلی 1402-1401
 
 لطفا برای دانلود آگهی  روی لینک کلیک کنید
 
 فایل تاییدیه امور اداری را می توانید از این مکان دانلود کنید
 
 
 

راهنمای پیگیری ثبت نام و پرداخت شهریه

 
 
راهنمای پیش ثبت نام اولیای محترم 
 
 
پیش ثبت نام دانش آموزان  ابتدایی 

راهنمای پیش ثبت نام میان پایه کلیه مقاطع بخش اول

 
 
بخش دوم