حدیث روز
فرم نظر سنجی از اولیاء محترم مدارس

با سلام

ارزیابی والدین درباره نحوه اداره امور جاری مدرسه شامل کادر آموزشی ،پرورشی و فضای آموزشی یکی از مهمترین ملاک های بهبود مدارس می باشد. لطفا نظر خود را درباره عملکرد مدرسه ، با پاسخ به سوالات چهارگزینه ای منعکس فرمائید. در پاسخ دادن به سوالات بطور مستقیم از مشورت فرزندان خود استفاده نمایید.

 

نظرسنجی
1. نحوه نظارت مدرسه و اداره امور آموزشی و اجرایی